Fundacja Tyflologika powstała w listopadzie 2013 roku. Jej założyciel, Łukasz Kozłowski, na bazie osobistych doświadczeń edukacyjnych i potrzeby wynikającej z niedoskonałości systemu nauczania, pragnął stworzyć organizację, która wypracuje własny mechanizm kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących.

Dlaczego wybrano nazwę  Tyflologika na nazwę Fundacji? Tyflologia (z gr. typhlos – niewidomy) – to nauka zajmująca się problemami utraty wzroku. Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – to według klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Fundacja dysponuje specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z komputerów. Kadra Fundacji składa się w większości z osób z niepełnosprawnościami. Tak więc w swojej pracy zespół Fundacji  wykorzystuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim życiowe doświadczenie.

Dane kontaktowe:

pl. Cyryla Ratajskiego 6,

61-726 Poznań

e-mail: fundacja@tyflologika.pl

telefon: 665 012 114, 669 263 973

Oferta:

– audyty i projektowanie stron www,

– warsztaty i szkolenia (m.in. z języka angielskiego oraz komputerowe),

– biblioteka książki mówionej,

– wynajem sali,

– sklep z artykułami medycznymi MasterSENS.

Więcej informacji na stronie: www.tyflologika.pl