Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z subregionu poznańskiego, z którymi współpracujemy w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, w różnorodny sposób angażują się w pomoc w okresie pandemii. Zespół Ekonomii Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, przygotował ciekawe infografiki na ten temat. Dziękujemy!