Partnerstwo lokalne na terenie Wronek zostało powołane już 18.09.2014 uroczystym aktem podpisania porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Partnerstwo na zasadzie współpracy i dialogu samorządu lokalnego, przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz instytucji ma tworzyć warunki dla rozwoju ekonomii społecznej. Ten bardzo nowatorski w gminie program daje ogromne szanse tworzenia miejsc pracy dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, ale także dla byłych więźniów opuszczających zakład karny we Wronkach. Jednym z celów partnerstwa jest wypracowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie.

We Wronkach w 2014 roku powstała Spółdzielnia Socjalna Eko-Przemiana, specjalizująca się w wybranych usługach z zakresu mechaniki samochodowej oraz usługach opiekuńczych.

2018 rok to początek funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego Fundacji Animaniacy. Jak sama nazwa wskazuje celem jest tu ratowanie i leczenie zwierząt, wspieranie schronisk i organizacji, edukacja i kształtowanie właściwych postaw u dzieci i dorosłych. Animaniacy to też hotelik dla zwierząt.

W 2020 planowane jest uruchomienie spółdzielni socjalnej, która będzie miejscem pracy dla byłych więźniów.