Budowanie partnerstwa lokalnego w Śremie rozpoczęło się w 2014 roku. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej zebrała się grupa osób, podopiecznych OPS, którzy po pewnym czasie zaczęli przygotowywać się do powołania spółdzielni socjalnej. Równolegle toczył się proces budowania partnerstwa lokalnego, odbywały się spotkania z ekspertami praktykami, wizyty studyjne, podpisanie porozumienia o współpracy (2015 rok). Spółdzielnia socjalna miała mieć profil gastronomiczny, założyciele marzyli o małej restauracji w centrum Śremu, w której będzie można najeść się do syta. Okazało się jednak, że wyzwanie jest zbyt duże, a restauracja nie miałaby racji bytu w tej lokalizacji. Do spółdzielni przystąpiły inne osoby i zmieniła ona swoją branżę z gastronomii na pielęgnację terenów zielonych i sprzątanie terenów zewnętrznych. Tak powstała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Paumark Śrem, zatrudniająca 10 osób i przyjmująca osoby na praktyki i staże.

Sprzątaniem nowych budynków przed ich oddaniem do użytku zajmuje się Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Warta, zatrudniająca 6 osób, świadcząca swoje usługi na terenie Śremu i powiatów ościennych. A Stowarzyszenie Animatorów Ekonomii Społecznej Gospodarki Rynkowej „Szansa” prowadzi działania środowiskowe i świetlicę przy ul. Przemysłowej 5.

W ramach partnerstwa, w roku 2016, powstało też Centrum Integracji Społecznej. Prowadzi je Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. Fundacja prowadzi schronisko dla osób bezdomnych w Nochowie i naturalną konsekwencją tego była konieczność znalezienia aktywnej formy reintegracji tych osób. CIS ma jednak znacznie szersze zadanie, bo OPS kieruje do niego osoby z całego miasta, które mają problem z brakiem pracy i dłuższą nieaktywnością zawodową. W ramach centrum są prowadzone zajęcia w zakresie warsztatów zawodowych oraz zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej.

Prężny rozwój podmiotów ekonomii społecznej był możliwy między innymi dzięki świetnej współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Śremie oraz Everest Development Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, które zostały nagrodzone honorowym tytułem Przedsiębiorca Zaangażowany podczas konferencji Partnerstwa lokalne szansą na rozwój społeczno-gospodarczy w Powiecie Śremskim w dniu 16 stycznia 2018 r., w trakcie której obchodziliśmy również 2-lecie działalności Wielobranżowej Spółdzielnia Socjalnej Paumark Śrem. W marcu 2020 roku zmarł Arkadiusz Wieliński – jeden z założycieli i liderów Spółdzielni Socjalnej Paumark i Spółdzielni Socjalnej Warta.