Porozumienie na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Brodnicy zostało podpisane 10.03.2015 r. Celem partnerstwa jest wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych na terenie gminy. Partnerstwo w Brodnicy wspólnie z Partnerstwem w Książu analizuje powołania PS w kontekście turystyki kulturowej. Na terenie Książa istnieje pałac Emilii Szczanieckiej. W Brodnicy – Pałac Rodu Mańkowskich wraz z pokojami hotelowymi i restauracją. W Jaszkowie i Turwi – Pałace Chłapowskich, w Bojanowie – Muzeum Ochronka im. Bojanowskiego. Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego im. Józefa Wybickiego ma już doświadczenia w organizacji wizyt szklakiem organiczników oraz warsztatów o tematy turystyki kulturowej dla młodzieży.