Członkowie partnerstwa lokalnego w Kórniku podpisali oficjalnej porozumienie o współpracy 10.04.2015 roku. Nadrzędnym celem partnerstwa jest wspomaganie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej na terenie gminy Kórnik oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów społecznych. W Gminie Kórnik w roku 2012 powstał Klub Integracji Społecznej (KIS), który funkcjonował tylko do roku 2014.

Obecnie w Gminie działają dwa przedsiębiorstwa społeczne :

* O!środek Spółka z o.o., zarejestrowana w 2016 roku w Kórniku przez wówczas bezrobotne kobiety, świadcząca usługi opiekuńcze dla dzieci, imprezy integrujące dorosłych i dzieci, plac zabaw i małą kawiarnię dla rodziców p.n. „QQ!Ryku w Kórniku”;

* Spółdzielnia Socjalna „Cis” w Radzewie – zarejestrowana również w 2016 roku spółdzielnia rodzinna, realizująca usługi leśne, wyposażona w harwester.

W działania partnerstwa lokalnego zaangażowani są przedstawiciele samorządu lokalnego na czele z Burmistrzem Miasta Kórnik, przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społeczne, Urzędu Pracy, a także radni, sołtysi, dyrektorzy lokalnych szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Obecnie partnerstwo lokalne włącza się w planowanie przebiegu rewitalizacji na terenie gminy Kórnik.