Partnerstwo lokalne tworzą władze gminy, radni, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy szkół oraz przedsiębiorcy lokalni, a także przedstawiciele społeczności lokalnej i działacze społeczni.

Celem nadrzędnym partnerstwa było doprowadzenie do powstania podmiotów ekonomii społecznej, których brakowało w Komornikach. Następnie partnerstwo włączyło się w proces opracowywania programu rewitalizacji, w ramach którego miało powstać centrum integracji społecznej, klub seniora i centrum kultury. Dzięki działaniom partnerstwa lokalnego udało się uruchomić Centrum Integracji Społecznej Gminy Komorniki.

We wrześniu 2019 roku została podpisana umowa o współpracy z Gminą Luboń, na mocy której mieszkańcy Lubonia są kierowani do CIS w Komornikach. W 2020 roku planowane jest uruchomienie spółdzielni socjalnej przez WTZ – na bazie pracowni garncarskiej – z udziałem osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ w ramach solidarności 5 gmin (Komorniki, Dopiewo, Stęszew, Mosina, Buk).

Kolejnym etapem  będzie też zawiązanie spółdzielni socjalnej założonej przez Gminę Komorniki i Luboń, w których zatrudnienie znajdą absolwenci CIS.