Partnerstwo w Ostrorogu

Partnerstwo lokalne w gminie Ostroróg zostało powołane, ponieważ na terenie gminy nie funkcjonuje jeszcze żaden PES.Władze Miasta i OPS są otwarte na wprowadzenie rozwiązań z obszaru ekonomii społecznej. Odbyły się tu spotkaniaRead More…

Partnerstwo z Gminą Miejską Obrzycko

Partnerstw lokalne w Obrzycku powstało, by wspierać rozwój ekonomii społecznej, zgodnie z zapisami w Strategii Gminy. Obecnie nie działa w tej gminie WTZ,  nie ma obecnie spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, inwalidów, KISRead More…

Partnerstwo z Gminą Wiejską Obrzycko

Partnerstwo lokalne gminy Obrzycko ma na celu rozwój podmiotów realizujących zadania z zakresu reintegracji społeczno- zawodowej osób korzystających z systemu pomocy społecznej. Celem działania partnerstwa jest utworzenie KIS/CIS lub/i spółdzielnię socjalną. NależyRead More…

Partnerstwo w Dusznikach

Partnerstwo lokalne w Dusznikach ma na celu rozwój ekonomii społecznej na terenie gminy. Obecnie nie funkcjonuje tu jeszcze żadne przedsiębiorstwo społeczne. Natomiast od 5 lat działa prężnie WTZ, w którym uczestniczy 25Read More…

Partnerstwo w Buku

Partnerstwo lokalne w Buku jest w początkowej fazie tworzenia. Na terenie gminy działa 29 organizacji obywatelskich, ale żadna z nich nie prowadzi działalności gospodarczej. Buk jest siedzibą Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, realizującejRead More…

Partnerstwo w Tarnowie Podgórnym

Partnerstwo Lokalne w gminie Tarnowo Podgórne jest na etapie przygotowywania się do podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ES.Kilka lat temu powstała tu spółdzielnia socjalna Blisko Was (myjnia samochodowa, pralnia iRead More…

Partnerstwo w Książu Wielkopolskim

Władze Gminy Książ Wielkopolski, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wspólnie zmierzają w kierunku podjęcia w gminie działania na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. Jest to bowiem zwykle skutecznaRead More…

Partnerstwo w Dolsku

Partnerstwo lokalne podejmuje działania w zakresie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie gminy Dolsk. Gmina Dolsk podejmie w tym celu współpracę z Krobią, gdyż planowane jest uruchomienie oddzielnego warsztatu CIS zRead More…

Partnerstwo w Brodnicy

Porozumienie na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Brodnicy zostało podpisane 10.03.2015 r. Celem partnerstwa jest wspieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych na terenie gminy. Partnerstwo w Brodnicy wspólnie z Partnerstwem w Książu analizujeRead More…

Partnerstwo w Śremie

Budowanie partnerstwa lokalnego w Śremie rozpoczęło się w 2014 roku. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej zebrała się grupa osób, podopiecznych OPS, którzy po pewnym czasie zaczęli przygotowywać się do powołania spółdzielni socjalnej. RównolegleRead More…