Partnerstwo lokalne w Dusznikach ma na celu rozwój ekonomii społecznej na terenie gminy. Obecnie nie funkcjonuje tu jeszcze żadne przedsiębiorstwo społeczne. Natomiast od 5 lat działa prężnie WTZ, w którym uczestniczy 25 osób. Ustawa przewiduje, że WTZ powinien mieć co najmniej 25 uczestników.  Uczestnicy WTZ będą uczestniczyć w stażach w instytucjach publicznych (środki dla opiekuna z WTZ opłaci w ramach projektu WCES Barki).

Aktywność organizacji obywatelskich w Dusznikach jest niewielka. Wyróżnia się PKPS, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dusznickiej, które prowadzi WYSTAWĘ/MUZEUM HISTORII Dusznik.  Działa też zespół ludowy Duszniczanki oraz powołane przy wsparciu WCES Barki Stowarzyszenie Abstynentów.

W 2020 roku partnerstwo lokalne będzie wspierać Koło Gospodyń Wiejskich z Podrzewia, które rozważa uruchomienie przedsiębiorstwa społecznego , w ramach którego prowadzony byłby w Podrzewiu Dom Dziennego Pobytu dla seniorów.

Porozumienie na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Gminie Duszniki będzie podpisane w 2020 roku.