Partnerstwo lokalne w Buku jest w początkowej fazie tworzenia. Na terenie gminy działa 29 organizacji obywatelskich, ale żadna z nich nie prowadzi działalności gospodarczej. Buk jest siedzibą Lokalnej Grupy Działania „Źródło”, realizującej projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do celów partnerstwa lokalnego należeć będzie aktywizacja NGOs, w tym 9 Kół Gospodyń Wiejskich, które mają potencjał, aby wejść na ścieżkę przedsiębiorczości społecznej. Funkcjonujący tu WTZ w Otuszu, prowadzony przez Stowarzyszenie Promyk,  w przyszłości powinien podjąć działania na rzecz uruchomienia spółdzielni socjalnej dla absolwentów WTZ  z udziałem Gminy Buk, Dopiewo, Mosina, Komorniki. Celowe będzie też uruchomienie spółdzielni socjalnej na rzecz świadczenia usług opiekuńczych dla  osób starszych i niepełnosprawnych oraz/i ewentualnie prowadzenia stołówek szkolnych.