Partnerstwo Lokalne w gminie Tarnowo Podgórne jest na etapie przygotowywania się do podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju ES.Kilka lat temu powstała tu spółdzielnia socjalna Blisko Was (myjnia samochodowa, pralnia i sprzątanie mieszkań)  oraz spółka Pożytku Publicznego Poznań Reklamy  (działająca w obszarze IT). Działa też Stowarzyszenie ROKTAR, które prowadzi WTZ, a Stowarzyszenie TARSON planuje powołanie ZAZ. Gmina Tarnowo Podgórne we współpracy z Rokietnicą planują powołać przy wsparciu OWES, spółdzielnię socjalną tworzącą miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym po WTZ. Gmina Tarnowo Podgórne sfinansowała budowę nowej siedziby dla WTZ, w której ma się też mieścić spółdzielnia socjalna.  Partnerstwo lokalne wspiera działania Fundacji Wsparcie i Opieka, która powstała przy wsparciu OWES, i planuje powołać Dom Dziennego Pobytu dla seniorów i osób chorych. Gmina widzi potrzebę uruchomienia takiego Domu i wskaże odpowiedzi lokal.