Partnerstwo lokalne podejmuje działania w zakresie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej na terenie gminy Dolsk. Gmina Dolsk podejmie w tym celu współpracę z Krobią, gdyż planowane jest uruchomienie oddzielnego warsztatu CIS z Krobi na terenie Gminy Dolsk. Dałoby to możliwość reintegracji społeczno-zawodowej dla osób wykluczonych z Gminy Dolsk. W następnym etapie Gmina Dolsk mogłaby przystąpić do Spółdzielni Socjalnej Ecoss z możliwością zatrudnienia w Ecoss osób, które wcześniej przeszły proces reintegracji w CIS. Istnieją też plany powołania przedsiębiorstwa społecznego na bazie funkcjonujących w Dolsku stowarzyszeń artystycznych. Członkowie partnerstwa lokalnego wspólnie wypracowują rynek zleceń i siedzibę dla nowego przedsiębiorstwa społecznego.