Partnerstw lokalne w Obrzycku powstało, by wspierać rozwój ekonomii społecznej, zgodnie z zapisami w Strategii Gminy. Obecnie nie działa w tej gminie WTZ,  nie ma obecnie spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, inwalidów, KIS ani CIS.  Została powołana 1 świetlica środowiskowa w Zespole Szkół. Zajęcia prowadzi pedagog specjalny oraz instruktor terapii uzależnień. Działa 1 Koło Gospodyń Wiejskich „Obrzyczanki”. Na terenie gminy działa 16 organizacji pozarządowych, ale żadna z nich nie prowadzi działalności gospodarczej.

W 2020 roku planowana jest seria spotkań edukacyjno-szkoleniowych w świetlicach wiejskich przy wsparciu sołtysów; przygotowanie społeczności  lokalnej do powołania stowarzyszeń/PS realizujących usługi społeczne na rzecz Miasta;

Odbędzie się też cykl szkoleń dla włodarzy gmin Obrzycko (gmina miejska i wiejska), Szamotuły, Kaźmierz w kierunku powołania spółdzielni socjalnej osób prawnych oraz stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;

W 2020 roku partnerstwo powinno rozważyć możliwość nawiązania współpracy z WTZ i Spółdzielnią Socjalna Talent oraz ze Spółdzielnią Socjalną Razem z Szamotuł w celu  przeanalizowania możliwości włączenia w działania spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych i bezrobotnych z Obrzycka.