„Plan na więcej” – wzmocnienie i współpraca kadry WTZ – pod takim tytułem odbyło się dzisiaj spotkanie sieciujące przedstawicieli warsztatów terapii zajęciowej z powiatów subregionu poznańskiego.
Ważne, merytoryczne spotkanie przyniosło dużo wiedzy, owocną wymianę opinii, a co najważniejsze – dało okazję do spotkania się.
Maja Olędzka – kierowniczka WTZ „Koniczynka”, omówiła standardy funkcjonowania WTZ-ów. Marek Szambelan, kierownik WTZ ”Przyjaciele”, zaprezentował przykłady sztuki pisania tekstów łatwych. O różnych obliczach dorosłości opowiedziała socjolożka Agnieszka Liberacka, a o mądrym wspieraniu rodziców z niepełnosprawnością intelektualną – psycholożka, prezeska Fundacji Relacyjni- dr Paulina Gołaska-Ciesielska.
Spotkanie podsumowała Justyna Jakubów, doradczyni z naszego OWES-u i organizatorka wydarzenia – podejmując próbę diagnozy potrzeb kadry WTZ oraz omawiając nabór w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2023, na kształcenie ustawiczne pracowników WTZ.