Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej prowadzone przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Praca z osobami z uzależnieniami, prowadzone przez Tomasza Bratkowskiego – terapeutę uzależnień.

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych mających siedzibę na terenie subregionu poznańskiego (m. Poznań, powiaty: poznański, obornicki, szamotulski, śremski, średzki).

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

Szkolenie obejmować będzie poniższe tematy:

– czym jest uzależnienie (diagnoza ,mechanizmy, sposoby myślenia i zachowania osoby uzależnionej),,

etapy trzeźwienia,

czym jest współuzależnienie,

jak pracować z osobą uzależnioną,

instytucje/podmioty udzielające pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom,

zasady postępowania z osobą uzależnioną w miejscu pracy,

studium przypadku,

–analiza przykładów podawanych przez uczestników szkolenia.

Termin: 17 listopada br., godz. 9:00-16:15

Szkolenie odbędzie w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu.

Dla uczestników przygotowany zostanie bufet kawowy oraz obiad, na koniec szkolenia.

Szczegółowy program przekazany zostanie zgłoszonym uczestnikom, na 7 dni przed szkoleniem. Ilość miejsc ograniczona. Potwierdzenia udziału należy dokonać do dnia 7 listopada br. do godz. 15:00 na adres: malgorzata.sobczyk@barka.org.pl