W dzisiejszej konferencji poświęconej deinstytucjonalizacji, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wzięli udział przedstawiciele naszego OWESu oraz Spółdzielni Socjalnej Uciec Dysforii oraz Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak.