Dzieci z Ukrainy potrzebujące wsparcia terapeutycznego mogą  liczyć na Fundację Początek Świata. Dzięki środkom otrzymanym od Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w ramach mechanizmu zakupowego w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, finansowany jest  udział tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy w zajęciach z fizjoterapii, terapii SI, logopedii terapii pedagogicznej i psychologicznej. Zajęcia zorganizowano na zlecenie gminy Swarzędz.

Mechanizm zakupowy, to instrument wsparcia dla osób, które przybyły z Ukrainy do Wielkopolski od 24 lutego 2022r. w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Instrument jest realizowany przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES, prowadzony przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka w partnerstwie z Miastem Poznań w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”.

Fot. pochodzi z profilu fb Fundacji Początek Świata