Konkurs SAMORZĄD SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY pod patronatem Paulina Stochniałek – Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego– zgłoszenia do 30 czerwca ‼
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają do udziału w Konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”. ‼🥇🥈
Konkurs odbywa się w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, który realizuje Fundacja Barka wraz z Miastem Poznań ładne rzeczy – Pracownia Ekonomii Społecznej na terenie subregionu poznańskiego (powiaty: śremski, średzki, szamotulski, obornicki, poznański i miasto Poznań).
‼ Celem Konkursu jest promowanie gmin w subregionie poznańskim wspierających:
– podmioty ekonomii społecznej (wsparcie infrastrukturalne i/lub finansowe),
– ideę włączenia społecznego i integracji społeczno-zawodowej grup dysfunkcyjnych,
– partnerstwa lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
– społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.