W piątek 8 kwietnia, w g. 10-14 zapraszamy do udziału w konferecnji sieciującej partnerstwa lokalne pt.

SAMORZĄDY LOKALNE I EKONOMIA SPOŁECZNA WOBEC SYTUACJI W  UKRAINIE.

Konferencja odbędzie się w sali Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji nad  j. Malta przy ul. Wiankowej 3.

Szczegółowy program w załączeniu. Zgłoszenia: dagmara.szlandrowicz@barka.org.pl, tel.661 726 936