BARKA od lat wspiera powstawanie i działalność PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH, w tym w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie z Fundacją Tyflologika.

Rozmawiamy z założycielem Tyflologiki – Łukaszem Kozłowskim. Jako 8-latek stracił wzrok blisko w 90 procentach, a system edukacji oraz biurokratyczne ograniczenia uczyniły dzieciństwo i dorastanie trudnym i bolesnym czasem. Osobiste doświadczenia pozwoliły więc stworzyć organizację, która wypracowała własne metody kształcenia uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością, szczególnie niewidomych i niedowidzących.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz reintegracji i integracji społecznej oraz zawodowej szczególnie osób z niepełnosprawnością, podejmowanie działalności rozwojowej, w tym działalności edukacyjnej, szkoleniowej, informacyjnej i badawczej, skierowanej do społeczności lokalnych i całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, absolwentów, organizacji pozarządowych i sektora edukacji.

Fundacja Tyflologika wspiera osoby z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Pracownicy Fundacji pomagają w rozwiązywaniu ich problemów, w pozyskiwaniu środków finansowych, oferują także wsparcie szkoleniowe i edukacyjne.  Przykładowo pomagają osobom z niepełnosprawnością w zakupie pierwszego komputera, uczą jego obsługi. A jeśli jest taka potrzeba, wypełnią wcześniej skomplikowane wnioski na pozyskanie środków na zakup takiego komputera i dostarczą je do takich instytucji, jak: PFRON, PCPR czy MOPR.

Dzięki dotacji z projektu WCES było możliwe zatrudnienie dwóch kolejnych osób i rozwinięcie sklepu z asortymentem medycznym i dla osób z niepełnosprawnością (stacjonarnego i online).

 

Dzisiaj Łukasz Kozłowski swój czas dzieli przede wszystkim między pracę nauczyciela języka angielskiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach a prezesowanie w Fundacji Tyflologika. Z sukcesem realizuje swoje liczne pasje i zainteresowania, m.in. językami obcymi, ekonomią społeczną i przedsiębiorczością, podróżami i sportem oraz pedagogiką i tyflopedagogiką.

Poznajmy teraz cały zespół Tyflologiki.

Grzegorz zajmuje się sprawami kadrowo-finansowymi, jest w trakcie przewodu doktorskiego na  Uniwersytecie Opolskim, pasjonuje się historią „Solidarności”; w Fundacji pracuje najdłużej, bo od 2015 roku.

Włodzimierz, specjalista od zamówień, programista i szkoleniowiec, zajmuje się wyszukiwaniem sprzętu. Jego pasją są język ukraiński i kulinaria.

Władysław przygotowuje dokumentację w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz „Likwidacja barier” w komunikowaniu się i pokonywaniu barier technicznych, szkoleniowiec – szkoli z technik komputerowych. Pasjonat pociągów, kolejnictwa i tramwajów.

Marcin zajmuje się marketingiem oraz technologiami informatycznymi, tworzy strony internetowe, konfiguruje sprzęt komputerowy.

Alicja przygotowuje wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz „Likwidacja barier” (podobnie jak Władysław), zajmuje się telemarketingiem. Prywatnie jest biegaczką, biega w maratonach, oraz… skacze ze spadochronem.

Łukasz jest sprzedawcą w sklepie stacjonarnym oraz obsługuje sklep internetowy. Prywatnie stara się być aktywny sportowo, lubi wycieczki rowerowe, interesuje się przyrodą i dość dobrze poznał Wielkopolski Park Narodowy.

Rafał jest lektorem języka angielskiego, szkoleniowcem z zakresu technologii komputerowych. Jego pasją są języki obce.

W ubiegłym roku Fundacja Tyflologika uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej: Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

Adres i kontakt:

plac Cyryla Ratajskiego 6

61-726 Poznań

e-mail: fundacja@tyflologika.pl

telefon: 665-012-114, 693-949-776

https://www.tyflologika.pl

https://www.tyflologika.pl/sklep-mastersens/

https://www.facebook.com/tyflologika

Oferta:

– pomoc w pozyskaniu dofinansowania sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach programu „Aktywny Samorząd”,

– pomoc w pozyskaniu dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego i specjalistycznego w ramach programu „Likwidacja barier”,

– wynajem laptopów,

– tworzenie stron internetowych zgodnych z międzynarodowym standardem dostępności WCAG,

– warsztaty i szkolenia, w tym: z języka angielskiego, z języka niemieckiego, z obsługi komputera,

– wynajem sali/pracowni komputerowej,

– biblioteka – udostępnianie cyfrowych zasobów książki mówionej,

– sklep MasterSens – stacjonarny i internetowy (m.in. artykuły medyczne, artykuły użytkowe dla osób z niepełnosprawnością, artykuły dla osób niewidomych i niedowidzących, oprogramowanie i inne).