Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka od lat wspiera powstawanie i działalność przedsiębiorstw społecznych, w tym w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Dzisiaj poznamy jedno z nich.

Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny powstało w październiku 2016 roku, a w 2019 roku rozpoczęło działalność jako przedsiębiorstwo społeczne.

Przedsiębiorczość społeczna niejedno ma imię. Przedsiębiorstwa społeczne, kojarzone przez lata z usługami porządkowymi, gastronomią czy opieką nad terenami zielonymi, obecnie prowadzą różnorodną aktywność, zaprzeczając wielu dotychczasowym stereotypom. Przedszkola, warsztaty rozwojowe i terapeutyczne, miejsca zabaw i integracji – to dzisiaj wyspecjalizowane ośrodki odpowiadające nierzadko na specyficzne potrzeby dzieci i ich rodziców, a związane coraz częściej ze zdrowiem oraz edukacją, w tym – nad czym dzisiaj się pochylimy – edukacją alternatywną. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczne Przedszkole i Wolną Szkołę „Na bosaka”. Jak czytamy na Facebooku: „przestrzeń autentycznego i szczerego kontaktu dorosłych z dziećmi. Miejsce bezprzemocowych relacji i bliskiego, zdrowego kontaktu z naturą”.

Wolnej szkole i przedszkolu przewodzi aktualnie 11-osobowy zespół. Kiedy rozmawiamy, właśnie trzy osoby biorą udział w projekcie Green Classroom, realizowanym w ramach programu Erasmus+ w Gruzji. Zdobyte tam doświadczenia wykorzystają potem w codziennych zajęciach z dziećmi. Praca w przedsiębiorstwie społecznym daje szczególne perspektywy. Z jednej strony stabilizację dla osób, które od dłuższego czasu szukały swojej zawodowej kotwicy, a z drugiej strony możliwość manifestacji wielu różnorodnych talentów, które w pracy zawodowej tradycyjnie pojmowanej nie znajdują realizacji. Oto, co mówią o sobie i swojej pracy członkinie Kolektywu:

Paulina Rogowicz: „Jestem prezeską i współzałożycielką Stowarzyszenia Kolektyw Edukacyjny, które zostało powołane z potrzeby zmiany w edukacji. I właśnie od pięciu lat stwarzamy tę przestrzeń do zmiany, prowadząc przedszkole o domowo-leśnym charakterze, wolną szkołę oraz organizując wydarzenia, na których ludzie z całej Polski wymieniają się dobrymi praktykami i inspirują do działania. Na co dzień jestem mentorką w Niepublicznym Przedszkolu „Na bosaka”. Towarzyszę dzieciom w ich bosej podróży, dbając o przyjazną przestrzeń dla tego, czego doświadczają w kontakcie z naturą i innym człowiekiem”.

Wiktoria Bukowy: „Od 8 lat jestem zaangażowana w nurt edukacji alternatywnej, a od 3 lat jestem członkinią Stowarzyszenia Kolektyw Edukacyjny. Misją naszego przedsiębiorstwa społecznego jest stworzenie optymalnej przestrzeni dla naturalnego i holistycznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz propagowanie alternatywnych w stosunku do edukacji systemowej rozwiązań dla edukacji. Chcemy inspirować innych do poszukiwania nowych ścieżek w wychowaniu i podejściu do uczenia się dzieci i młodzieży. Nasze credo to: „Jesteśmy zmianą, którą chcemy zobaczyć w edukacji”. Marzymy, aby rozwój był nieustannie wpisany w sposób funkcjonowania naszej organizacji. Chcemy podchodzić do rozwoju dziecka w sposób nowatorski oraz wspierać rodziców i nauczycieli w coraz lepszym rozumieniu potrzeb dziecka i w poznawaniu naturalnych etapów rozwoju człowieka”.

Magdalena Mańczak: „W Kolektywie zajmuję się współorganizacją wydarzeń związanych z edukacją alternatywną oraz dbam o działanie wolnej szkoły i przedszkola od strony organizacyjnej. Praca w naszym przedsiębiorstwie społecznym daje mi poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju zawodowego. Dzięki szkoleniom i projektom skierowanych do PS-ów miałam szansę rozwinąć swoje kompetencje i podnieść kwalifikacje oraz nawiązać wiele cennych zawodowych relacji. Jestem mamą ciekawej świata dziewięciolatki, która jest w edukacji domowej i uczęszcza do Wolnej Szkoły „Na bosaka”. Interesuję się psychologią i holistycznym rozwojem człowieka na każdym etapie życia. Z wykształcenia jestem pedagogiem o specjalności doradztwo zawodowe i personalne”.

Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny

Adres korespondencyjny: ul. Grochowe Łąki 7B/3, 61–752 Poznań

Miejsce działalności:

„Na boska – Przedszkole i Wolna Szkoła”

Dymaczewo Stare, ul. Szkolna 4

62-050 Mosina

e-mail:

kolektyw.edu@gmail.com

nabosaka.lesne@gmail.com (dla klientów Wolnej Szkoły i Przedszkola)

zywiolowe.wakacje@gmail.com (dla klientów Żywiołowych Wakacji i Ferii)

 

facebook.com/kolektywedukacyjny

facebook.com/nabosakalas – fanpage „Na bosaka”

Oferta:

– Niepubliczne Przedszkole „Na bosaka” dla dzieci w wieku 2,5–6 lat. Placówka ma profil przedszkola leśno-domowego, opartego na skandynawskich wzorcach. Realizuje autorski program. Jego podstawą są idee Porozumienia bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości, a także holistyczne podejście do rozwoju dziecka. Jednym z podstawowych założeń jest bliski, codzienny kontakt dzieci z naturą. Zespół kładzie duży nacisk na swobodną zabawę i spontaniczną twórczość.

– Warsztaty edukacyjne – Wolna Szkoła „Na bosaka” dla dzieci w wieku 7–12 lat, pozostających w edukacji domowej. Są to codzienne 8-godzinne warsztaty z rozwijania kompetencji społecznych oraz zdobywania wiedzy w oparciu o ideę uczenia się z własnej woli, przeznaczone dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny poza szkołą (edukacja domowa). Warsztaty są realizowane na podstawie autorskiego programu, który czerpie z idei Porozumienia bez Przemocy i edukacji wolnościowej, a także holistycznego podejścia do rozwoju dziecka. Jednym z naszych podstawowych założeń jest bliski, codzienny kontakt dzieci z naturą.

– Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej (OSEA) – coroczna konferencja.

– Żywiołowe Wakacje w Wiosce Bosych Stóp oraz Żywiołowe Ferie – letnie i zimowe całodzienne warsztaty edukacyjne, odbywające się w pięciodniowych turnusach, dla dzieci w wieku 7–12 lat. Ich główną ideą jest swobodna zabawa, intensywny kontakt z przyrodą i różnorodne twórcze aktywności. Tutaj dzieci są w swoim żywiole i spędzają maksymalną ilość czasu na świeżym powietrzu! A wszystko to odbywa się w duchu demokratycznych wartości, pod okiem empatycznych i uważnych dorosłych. Więcej informacji tutaj: www.zywiolowewakacje.pl

– Usługi marketingowe – wspieramy przedsiębiorstwa społeczne oraz inne organizacje w budowaniu strategii marketingowej.

– Szkolenia, warsztaty, tutoring – dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz organizacji – słowem, dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje miękkie i różnorodne umiejętności, a także zdobywać wiedzę o edukacji alternatywnej.