Centrum Integracji Społecznej prowadzone przez Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka ma szczęście współpracować z biznesem społecznie odpowiedzialnym, gdzie świadomość procesów społecznych rodzi większą czujność na potrzeby osób z doświadczeniem wykluczenia czy bezrobocia. Na początku sierpnia przedstawiciele Fundacji Barka odwiedzili firmę Stena Recycling Polska, która od kilku lat jest  kluczowym Partnerem Barki angażującym i zatrudniającym uczestników Centrum.

Była z Barką ekipa filmowa prosto z Macedonii, co udało się zrobić, dzięki współpracy z Support to Social Enterprises – Поддршка на социјалните претпријатија, Ambasada RP w Skopje / Амбасада на Република Полска во Скопје, 2K4K film rental, KineNova Film Festival.