Dotarło do nas czerwcowe wydanie czasopisma Gminy Rokietnica „Rokickie Wiadomości”, a w nim artykuł Agnieszki Kępy o Spółdzielni Socjalnej Taroka. Przedsiębiorstwo społeczne kierowane przez prezes Magdalenę Jujeczkę, jest spółdzielnią socjalną osób prawnych utworzoną przez gminy: Tarnowo Podgórne, Rokietnica oraz Kaźmierz. Oferuje głównie usługi z zakresu opieki nad terenami zielonymi. Przedsiębiorstwo działa praktycznie od marca 2021 r. Ważne miejsce, w tym początkowym okresie funkcjonowania zajmuje reintegracja, o której Magdalena Jujeczka opowiada następująco:  „(….) to przede wszystkim odbudowa społeczna i zawodowa człowieka (…). To praca nad kształtowaniem lub rozwojem takich umiejętności, jak kierowanie własnym życiem (np. nad procesem podejmowania decyzji,   rozwiązywania problemów, zdolności komunikacji, współpracy, rozwiązywania konfliktów) i działania mające na celu odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Najważniejszy jest zysk ludzki, dopiero potem finansowy.”