Fundacja Otulina z Poznania zajmuje się propagowaniem profilaktyki zdrowotnej oraz  zwiększaniu świadomości zdrowotnej osób chorych onkologicznie oraz ich rodzin.

W maju i czerwcu 2021 Otulina zaprasza na kolejny cykl spotkań on-line o ważnej tematyce. Tytuły spotkań wymienione są na ilustracji. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Szczegóły informacyjne na profilu Facebook Otuliny.