Wartości i rynek we wspólnotach lokalnych – dzisiejsza konferencja on-line mająca na celu sieciowanie partnerstw lokalnych, zgromadziła przed ekranami blisko 70 osób.

Mimo ograniczeń, udało się zgromadzić ekspertów o bardzo różnych specjalnościach i doświadczeniach, którzy mówiąc o dotychczasowych działaniach  w istocie wskazywali kierunki i tendencje rozwoju ekonomii społecznej, a szerzej – ekonomii generalnie.

Bardzo ważnych wypowiedzi  nt. dyskursu etycznego  w zakresie wartości i rynku we wspólnotach lokalnych, udzielili: Andrzej Porawski – Dyrektor Związku Miast Polskich, Bartosz Pawlak, z wykształcenia filozof, a na co dzień kierownik Centrum Integracji Społecznej oraz doradca OWES, Krystyna Dorsz – od wielu lat przedsiębiorca społeczny i Prezes Diakonijnej Spółki Zatrudnienia, Zbyszko Siewkowski –  reprezentujący przedsiębiorstwo ESline sp. z o.o. oraz OWES Etap, a także parter komercyjny Etapu –  Piotr Szatkowski z Kancelarii Gospodarczej.

O trudnościach i wyzwaniach dla przedsiębiorstw społecznych w czasie pandemii i pomocy, jakiej udzieliły Fundacja Barka i Miasto Poznań – współpracujące w projekcie WCES, opowiedziały: Justyna Gawron oraz Renata Lewicka oraz Małgorzata Cieślak z Urzędu Miasta Poznania.

Lidia Węsierska – Chyc, kierownik WCES, przedstawiła  nową perspektywę wsparcia ekonomii społecznej  w ramach EFS+, a także , w imieniu ROPS w Poznaniu, zaprezentowała koncepcję centrów usług społecznych, jako inwestycję w politykę społeczną w Wielkopolsce.

Bogate i różnorodne doświadczenia  w zakresie przedsiębiorczości społecznej przedstawili reprezentanci gmin nagrodzonych tytułem Gmina Odpowiedzialna Społecznie 2019 – Bernadeta Markiewicz z Pniew (Dyrektor MOPR) oraz Renata Tomaszewska (Pełnomocnik ds. Społecznych) w Rogoźnie. Ewa Noszczyńska-Szkurat – zastępca Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, opowiedziała o nowopowstałej Spółdzielni Socjalnej Taroka oraz innych PES.

O idei Fortu Społecznego w Poznaniu – opowiedzieli inicjatorzy: Joanna Janowicz z firmy Constructa Plus oraz architekt profesor Piotr Marciniak i Maria Sadowska-Pawlak z Barki.

O ekonomii społecznej z perspektywy Macedonii mówiła Barbara Sadowska, ważne wypowiedzi mieli także red. Marek Nowakowski oraz Joanna Zimna z Nowej Arki.