Fundacja Rozwoju Nowych Technologii powstała w 2016 roku.

Oferta:

Wsparcie w zakresie e-Administracji, w tym:  działania wspierające wdrożenia systemów e-Administracji w urzędach oraz kojarzenie sponsorów i beneficjentów.

Nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach, w tym  audyty technologiczne mające na celu usprawnienie procesów technologicznych. Proponowane rozwiązania przynoszą wymierne korzyści finansowe dla firm. Powodują, że firma jest postrzegana jako innowacyjna.

Aktywna pomoc dla młodego pokolenia, w tym: organizowanie warsztatów i szkoleń z zakresu programowania, robotyki, elektroniki, technik mikroprocesorowych dla dzieci i młodzieży. W planach: stworzenie studenckiego inkubatora talentów z wolontaryjnym dostępem do wszystkich projektów realizowanych we Fundacji.

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Nowych Technologii

Krosno, os. Miodowe 7/1, 62-050 Mosina

tel. 604 401 626

tel. 602 498 499

biuro@frnt.org.pl

www.frnt.org.pl