Oto w załączeniu program III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”. Udział w wydarzeniu zadeklarowało prawie 100 badaczy, urzędników i praktyków. Wspólorganizatorami są  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznje w Poznaniu oraz Fundacja Pomocy Wzaemnej Barka.

Informujemy, że wszystkie panele zostaną zarejestrowane, a później wgrane na profil WNPiD w serwisie Youtube po to, by umieścić je na stronie internetowej: politykaspoleczna21.edu.pl.

Przewidywany jest  streaming części paneli na profilu Facebook Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej – co zaznaczono w załączonym programie.

PROGRAM-III-Ogólnopolska-Konferencja-Naukowa-Polityka-Społeczna-w-XXI-w.-Polityka-Społeczna-w-Trójwymiarze (3)