Otrzymaliśmy zaproszenie od Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Turkusowego Klubu Przedsiębiorców Społecznych do udziału w konferencji on-line „Bzduropraca”, która odbędzie się 10 grudnia. Zostanie podjęty temat – czy każda praca ma sens i jak pracować w czasach ograniczeń, kiedy praca marzeń nie od razu jest możliwa.