Od 25 listopada trwa tegoroczny Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych on-line. Forma dostosowana jest do aktulanej sytuacji, ale mamy nadzieję, że będzie skuteczna dla wystawiających się tą drogą. W internetowych katalogu znaleźć możemy oferty dwóch przedsiębiorstw społecznych z naszego subregionu: Stowarzyszenia Pogotowie Społeczne z Poznania, które wystawia się w ramch projektu WCES oraz Spółdzielni  Socjalnej Talent z Szamotuł.

Na zdjęciu część obecnej oferty Pogotowia Społecznego.