Od 20 października do 31 grudnia 2020 roku będzie realizowany w Polsce Program Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Aby skorzystać z pomocy osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, powinna zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu: 22 505 11 11.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora—solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach

WCES podejmuje działania mające włączyć do Programu Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z terenu subregionu poznańskiego.