W imieniu organizatora – Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową.

Dobry model zarządzania to wartość, która pozwala organizacji reagować na zmiany, pokonać wyzwania, pozyskiwać źródła dochodu i zapewnić trwałość rozwoju w sposób zrównoważony. Cechuje go sprawna organizacja wewnętrzna oraz skuteczny sposób komunikacji i integracji wokół wspólnych celów i wartości.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wspieramy doskonalenie podmiotów sektora pozarządowego, opierając się na najlepszych standardach zarządzania organizacjami pozarządowymi w Szwajcarii.

Wypełnione kwestionariusze samooceny, wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać poprzez formularz online do którego link został podany niżej, do dnia 30.09.2020 roku.

Można także odesłać kwestionariusz samooceny lub/i kartę zgłoszenia mailowo na adres  zespol.ngo@ue.poznan.pl

Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w wytypowanych do drugiego etapu organizacjach w celu wyłonienia laureatów.

Ewentualne pytania prosimy kierować do: zespol.ngo@ue.poznan.pl lub telefonicznie: 61 854 37 21

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, na stronie: https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/komunikaty,c1330/konkurs-na-najlepiej-zarzadzana-organizacje-pozarzadowa-w,a95180.html?fbclid=IwAR0OyjrC2Zjz9NbXAM6eb2aCWOB9wKJ7gZ5D2OZutlrRra3X2y-JfVH3dnw

Kwestionariusz:

https://forms.gle/RuKo8QDFwNBCyCi97

Kalendarium:

01.09.2020 – ogłoszenie konkursu i naboru wniosków

30.09.2020 – termin nadsyłania kompletnych zgłoszeń do konkursu

15.10.2020 – wyniki I etapu konkursu i publikacja 10 organizacji pozarządowych, zakwalifikowanych do II etapu konkursu

do 15.11.2020 – zakończenie wizyt w max. 10 organizacjach pozarządowych, finalistów konkursu

do 15 grudnia 2020 – rozstrzygnięcie konkursu; gala finalistów konkursu i ogłoszenie wyników podczas konferencji organizacji pozarządowych

Karta zgłoszeniowa do konkursu NGO-1