Oto dobry przykład współpracy podmiotów ekonomii społecznej i biznesu.  Capgemini Polska Sp. z o.o. Poznań zasponsorowała  500 posiłków dwudaniowych dla osób w kryzysie bezdomności, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne – prowadzące na co dzień noclegownię. Natomiast posiłki przygotowała Spółdzielnia Socjalna Cuda-Garnki. Oby więcej podobnych przykładów!