Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Razem ze Szamotuł to jedno z najaktywniejszych przedsiębiorstw społecznych w subregionie poznańskim. W szerokim zakresie korzysta z oferty naszego OWES-u, ale też samodzielnie szuka dróg rozwoju. Oto na zdjęciu wpis, który ostatnio zamieszczono na spółdzielczym facebooku, podsumowujący liczne dokonania.