Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, realizująca wraz z miastem Poznań projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, ze środków Unii Europejskiej, zgłosiła swój udział w VII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE). Tym razem jednak, w zupełnie zmienionej formule – wyłącznie online. Jest to akcja skupiająca beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć.

Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się w sierpniu, kiedy to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje uruchomić stronę internetową dniotwarte.eu. Kulminacyjnym momentem DOFE będzie weekend 25-27 września br. Ze względu na niepewną sytuację zrezygnowano w tym roku z udostępnienia szerokiej publiczności zrealizowanych projektów.