W czasach kryzysu ważne jest, aby uznać pierwszeństwo osoby ludzkiej przed wytworami pracy i posiadaniem.

Na zaproszenie Open Eyes Economy ( przedsięwzięcia dot. refleksji nad rzeczywistością z różnych punktów widzenia, odbywającego się cyklicznie od paru lat w Krakowie),  eksperci z różnych dziedzin, w czasie pandemii, od marca 2020 r. , wyrazili swoje opinie, w kilku cyklach opracowań nazwanych Alertami.

To ważna lektura, zwłaszcza kiedy to, co znaliśmy będzie się zmieniać. Znajdziemy w nich rekomendacje, w jakim kierunku powinny pójść zmiany: społeczne > gospodarcze > samorządowe > w biznesie > w edukacji > w zdrowiu > w kulturze.

Od czwartego numeru Alert Społeczny współtworzy Barbara Sadowska, Przewodnicząca Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Za zgodą inicjatora Alertów, profesora Jerzego Hausnera, publikujemy Alerty Społeczne  na stronie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej.

To tematy wydanych 10 numerów:

Alert 1 Ratujmy najsłabszych, bądźmy wspólnotą

Alert 2 Czeka nas zmierzenie się z dwoma kryzysami: ekonomicznym i społecznym

Alert 3 Jedynie jako wspólnota ludzi i interesów przetrwamy kryzys

Alert 4 Ekonomia solidarna szansą na czas po pandemii

Alert 5 Jak nie dopuścić do zapaści na rynku pracy

Alert 6 Krucha kondycja psychologiczna Polaków dłuższa niż pandemia

Alert 7 Starość w czasach pandemii, jak lustro odbijające bolączki i słabości społeczne

Alert 8 Stan pandemii pogłębił nierówności społeczne w Polsce

Alert 9 Potrzebujemy „abonamentu na demokrację”

Alert 10 Dziesięć zasad skutecznego i sensownego działania. Dziesięć zasad wynikających nie tylko z pandemii

Wszystkie dostępne są także tutaj: https://oees.pl/alerty-eksperckie/ oraz https://oees.pl/dobrzewiedziec/

Na zachętę parę cytatów:

Ważne jest, byśmy wszyscy zrozumieli, że zasada pomocniczości oznacza iż włączamy się w nią przez wspólne działanie (poświęcenie czasu, kompetencji, umiejętności praktycznych), a nie przez składanie datków.

Uważamy, że wzajemna pomoc, postawa pomocniczości, ale też dbałość o stabilność psychiczną społeczeństwa, jest obecnie równie ważna, jak medyczne zabezpieczenie przed rozwojem pandemii.

Wolontariat, w którym jest miejsce dla każdego, to przejaw ludzkiej solidarności. A bez niej zniknie autentyczna dobrowolna wspólnotowość. Staniemy się zbiorowością wykluczonych, samotnych i bezradnych oraz izolujących się egoistów i cyników. Wspólnotowość rodzi się i odtwarza w ludzkiej solidarności, której trzeba tym więcej, czym więcej osamotnionych i bezradnych.

Bez solidarności rozpanoszy się przemoc i egoistyczny indywidualizm, zapanuje prawo silniejszego. Grozi nam nieodwracalne załamanie spójności społecznej. Wystąpią skrajne nierówności materialne i społeczne. Zjawiska te staną się źródłem politycznego chaosu, w którym rej będą wodzić szamani konfliktu.

Proponujemy potraktowanie ekonomii solidarnej jeszcze szerzej: jako działalność wspólnotową, w której istnieje wiele sposobów, by osoby, instytucje, firmy i wspólnoty miały wpływ oraz kontrolę nad własnym losem.

Zapraszamy do lektury!