Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego uruchomiła nowy instrument – Pożyczkę Płynnościową dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0%. Okres spłaty 72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy. Kwota pożyczki do 300.000,00 zł. Do 100.000,00 zł pod weksel.

Już teraz przeznaczono na ten instrument 30 mln zł.

Pytania o o Pożyczkę Płynnościową można kierować do:

e-mail: fundusz@warp.org.pl 

tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 366  lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 362

Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać na adres e-mail: wniosek-pp@warp.org.pl