Przedsiębiorstwo społeczne Po-Dzielnia, działające przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu, aktualnie jest zamknięte, jak wiele społecznie ważnych miejsc podczas pandemii. Jednak we współpracy z Fundacją Jacek z Szafy udało się w miniony weekend przewieźć Po-Dzielniane zasoby do Sióstr Elżbietanek przy ul. Łąkowej, gdzie będą dalej przekazywane osobom potrzebującym. Wszystko odbyło się w ramach akcji „Bezpieczne przekazanie darów”.