Od marca zapraszamy poznańskie przedsiębiorstwa społeczne w rozmowach indywidualnych i przez informacje na Fb do wpisywania się na listę przedsiębiorstw lokalnych prowadzoną na faceboookowym profilu Lokalnie-solidarnie! (Poznań). Organizatorzy akcji, tak jak zapowiadali, przygotowali pierwszą wersję mapy przedsiębiorstw lokalnych, o różnym profilu. Pierwsza wersja mapy obejmuje głównie firmy z centrum miasta, w planach dalsze dzielnice. Zapraszamy także do zaglądania na profil Fyrtel, który prowadzony jest w ramach tego samego projektu.