Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Razem w Szamotułach prowadzi akcję społeczną „Szamotulska Tarcza Antywirusowa” – w tym zbiórkę funduszy na zwalczanie skutków epidemii, w ramach akcji spółdzielcy wykonują dezynfekcję miejsc w przestrzeni publicznej w Szamotułach. Ponadto Razem bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Wspieraj Seniora” – polegające na oferowaniu  wsparcia dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.