Poznań uruchamia kolejne mechanizmy, by wesprzeć wynajmujących lokale od Miasta i miejskich jednostek

To:

  • możliwość obniżenia o 50 proc. dotychczasowego czynszu na okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.);
  • możliwość potrącenia obniżonego czynszu oraz 50 proc. opłat za media w okresie 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.) z wpłaconej kaucji. Kaucja będzie musiała zostać uzupełniona do 30 kwietnia 2021 roku.

W konsekwencji najemca będzie zobowiązany do zapłaty jedynie 50 proc. opłat z tytułu mediów za kwiecień, maj, czerwiec tego roku.

Wnioski mogą składać najemcy lokali użytkowych, którzy: w dniu złożenia wniosku rozliczają się z podatku dochodowego na terenie Miasta Poznania, nie mieli na 29 lutego 2020 roku zaległości w płatności czynszu (dopuszczalne są zaległości za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.) oraz udokumentują, że w porównaniu do stycznia/lutego 2020 roku w marcu uzyskali przychody niższe o co najmniej 25 proc.

Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, które nie spełniają jednego z powyższych warunków, również będą mogły liczyć na pomoc na podstawie indywidualnych porozumień.

Źródło:

https://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanski-pakiet-antykryzysowy-nowe-ulgi,145865.html