Spółdzielnia Socjalna Furia zaczęła szyć pro bono maseczki, które zostaną przekazane dla dzieci-pacjentów oddziału psychiatrycznego, jednego z poznąńskich szpitali. Tkanina na maseczki została sfinansowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.