Szanowni Państwo,

Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy znajdują się wyjaśnienia dotyczące stosowania przepisów prawa pracy odnoszących się do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108072,wyjasnienia-pip-w-zwiazku-z-koronawirusem.html