W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o przedłużenie zawieszenia działalności wszelkich placówek wsparcia dziennego żłobków, klubów dziecięcych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działających w ramach programu Senior+ oraz środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej w terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z zawieszeniem działalności utrzymane jest dofinansowanie kosztów uczestnictwa oraz działalności CIS i KISUczestnikowi CIS przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości za czas zawieszenia zajęć.