Szanowni Państwo,

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zapraszają do udziału w  Konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”, organizowanego w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej.

Głównym celem Konkursu jest promowanie gmin w subregionie poznańskim wspierających:

– podmioty ekonomii społecznej (wsparcie infrastrukturalne i/lub finansowe),

– ideę włączenia społecznego i integracji społeczno-zawodowej grup dysfunkcyjnych,

– partnerstwa lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej,

– społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

W załączeniu regulamin Konkursu oraz kryteria wyboru Samorządu Społecznie Odpowiedzialnego.

Wniosek konkursowy, zarówno w wersji elektronicznej , jak i papierowej należy złożyć do 13 marca 2020 r. Wersję elektroniczną składamy na adres: konkurs@barka.org.pl.

regulamin – konkurs

regulamin – konkurs konkurs – formularz