Gościmy wizytę studyjną z Dolska. Rozmawiamy o przedsiębiorczości społecznej, pomaganiu słabszym oraz szkołach demokratycznych z Asią Klimkowską ze szkoły „Horyzont – Wolna Edukacja Demokratyczna” . Następnie goście pojadą w kierunku Mosiny spotkać się z pracownikami Spółdzielni Socjalnej Pracowania ArtZagroda w Dymaczewie Starym, a potem do Krobi.