Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

ES – Info, czyli jak  efektywnie skorzystać z oferty Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej?

  • Prowadzisz organizację pozarządową i chcesz zadbać o jej rozwój?
  • Pracujesz w przedsiębiorstwie społecznym i szukasz finansów na dalszą działalność?
  • Jesteś osobą szukającą pomysłu na karierę zawodową?

Dowiesz się jak pomagamy:

– osobom fizycznym,

– fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym,

– przedsiębiorstwom społecznym, które utraciły status PS

– spółkom z o.o. non profit

Dowiesz się jak skorzystać:

– z  bezpłatnego doradztwa (księgowo-podatkowe, prawne i inne),

–  ze szkoleń, kursów zawodowych, wsparcia animacyjnego i staży,

–  z oferty wsparcia i finansowania organizacji pozarządowych,  a także innych możliwości rozwoju organizacji obywatelskich i osobistego rozwoju zawodowego.

Po spotkaniu będzie możliwość rozmowy z doradcą OWES.

Spotykamy się w siedzibie Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy, ul. św.  Marcin 57, w godz. 16-18

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzanie swojego przybycia pod adresem mailowym: Malgorzata_Cieslak@um.poznan.pl lub tel. 61 668 23 15

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” prowadzony jest przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Miasto Poznań.

Organizatorzy:

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Pracownia ES Ładne Rzeczy