Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu obchodzi swoje 20-lecie. Podobne placówki powstały w całej Polsce w wyniku reformy administracyjnej w 1999 r.

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w Auli Artis w Poznaniu, w łączności z obchodami corocznego Święta Pracownika Socjalnego, w której mieliśmy zaszczyt uczestniczyć.

Pracownikom Socjalnym oraz Pracownikom ROPS w Poznaniu, składamy najlepsze życzenia satysfakcji  z pracy oraz  wielu sojuszników w realizacji trudnego zadania jakim jest pomoc społeczna. My szczególnie pozdrawiamy Zespół ROPS w Poznaniu zajmujący się ekonomią społeczną.