Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych w Powiatu Poznańskiego w czwartek 21 listopada o g. 15.30 do 18.45. W programie: nowe wzory ofert, umów i sprawozdań na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

Tutaj link do strony  Powiatu Poznańskiego: https://powiat.poznan.pl/szkolenie-dla-ngo/