Szanowni Państwo!

W imieniu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dziękujemy za złożenie ofert w rozeznaniu rynku dotyczącym wyboru realizatora szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 WRPO 2014+.

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy: POLUS CONSULTING Rafał Jaworski

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w rozeznaniu rynku