W Suchym Lesie powstaje Spółdzielnia Socjalna osób prawnych Fiord Team z udziałem dwóch lokalnych stowarzyszeń i przy wsparciu partnerstwa lokalnego. Spółdzielnia ta będzie prowadziła ośrodek hippiczny. Jest to innowacyjne i unikatowe rozwiązanie w skali kraju. Projekt zakłada utworzenie ośrodka hippicznego działającego na rzecz mieszkańców gminy Suchy Las, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych.

Partnerstwo lokalne służyć ma wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw społecznych na terenie gminy. Działania te wpisują się również w program rewitalizacji gminy, który stworzony tu został metodą partycypacyjną.

Do tworzenia partnerstwa lokalnego zaproszono też Uniwersytet Przyrodniczy, który na terenie gminy prowadzi dydaktyczną jednostkę doświadczalną. Partnerstwo daje możliwość wprowadzenia rozwiązań systemowych przy zaangażowaniu społeczności lokalnej.

Dzięki wsparciu partnerstwa, nowa spółdzielnia socjalna stworzy miejsce, które będzie miało różnorodne zadania:

  • miejsce integracji aktywnych spotkań dla mieszkańców gminy (warsztaty, projekty edukacyjne, pikniki),
  • prowadzenie uczniowskiego klubu sportowego,
  • prowadzenie stowarzyszenia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej,
  • prowadzenie działalności rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców gminy,
  • prowadzenie działalności hipoterapeutycznej dla dzieci niepełnosprawnych.